• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • +98 21 22804937
  • +98 912 4545006

افزایش قابلیتهای ترسیمی امیدنگار برای نقشه ستونها در نسخه 1.11.03

در پاسخ به نظرات دریافتی از کاربران محترم نرم افزار امیدنگار مبنی بر نیاز به انتخاب گزینه های مختلفی برای شیوه ترسیم نمای ستونهای بتنی، این قابلیت به نرم افزار افزوده شد. در نسخه 1.11.03،  آرماتورهای طولی و عرضی ستون و همچنین عرض مقاطع ستون در طبقات مختلف با رعایت کامل مقیاس و منظور نمودن محل های قطع و خم میلگرد در داخل ستون، به عنوان یک گزینه مجزا از حالت ترسیمی قبلی، در اختیار کاربر قرار می گیرد.

 برای بهره گیری از این امکان جدید، کافی است در منوی Project، گزینه Settings را انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده، در قسمت Concrete Column، زیرگزینه Elevation Drawing را انتخاب نمایید. سپس به سادگی شیوه ترسیم دلخواه خود برای نمای هر تیپ ستون بتنی را با انتخاب Type 1 یا Type 2 در مقابل Detail Type تعیین نمایید. همچنین در صورت انتخاب شیوه جدید یعنی Type 2، شما می توانید مقیاس های قائم و افقی رسم ستون بتنی را نیز به دلخواه خود نسبت به مقادیر پیش فرض برنامه، به صورت مستقل تغییر دهید.

علاوه بر این در ویرایش جدید امیدنگار، برخی از توانمندیهای تکمیلی مانند نمایش ستونها حتی با وجود حذف یا تغییر در موقعیت محورها و همچنین دریافت آسانتر و کاملتر تمامی اطلاعات سازه ای خصوصا برای ساختمانهای دارای تیرهای شیبدار در سقف، درنظر گرفته شده است.