• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 • 5620347 912 98+
 • 4545006 912 98+

نسخه جدید امیدنگار حفظ برتری مطلق نسبت به رقیبان

همراهان گرانقدر امیدنگار، ضمن آرزوی سلامت کامل به استحضار می‌رساند در پاسخ به نیازهای تخصصی مرتبط با نقشه‌های سازه‌ای و با هدف حفظ برتری کامل نسبت به رقبا، نسخه جدید امیدنگار به بازار عرضه شد.

انبوهی از قابلیتهای جدید که همراه با سرعت بالاتر پردازش می‌تواند رضایت هرچه بیشتر کاربران را تضمین نماید، در ویرایش جدید امیدنگار گنجانده شده است. برخی از قابلیتهای افزوده در نسخه جدید امیدنگار عبارتند از:

 • اعمال ضوابط مبحث 9 جدید (سال 99)
 • اعمال ضوابط ACI318-2019
 • پشتیبانی از ETABS2018
 • امکان خواندن خروجیهای SAP2000 (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • دستور برش (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • امکان تفکیک لیستوفر طبقه ای (تیر، ستون، دیوار و یا همه) (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • اعمال ضوابط بند 18.7.5.2 و 18.7.5.4 ACI318 برای خاموتها و سنجاقیهای ستونها در ناحیه L0
 • کنترل Ldh در محل اتصال تیر به ستون که نباید از ستون بیرون بزند (Error) (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • کنترل Lh در محل اتصال تیر به ستون و یا تیر فرعی به اصلی که نباید از تیر بیرون بزند (Warning) (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • امکان خاموتگذاری همانند ناحیه L0 در سرتاسر دهانه ستون درصورت برخورد تیر به میانه ستون (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • محاسبه طول و تعداد آرماتورهای تقویتی بر مبنای ایستگاههای طراحی مدل SAP یا ETABS (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • امکان تعریف ضرایب آیین نامه ای محاسبه طول مهاری و وصله ها
 • محدود کردن ورود اعداد landa و se مربوط به Ld و Ldh مطابق موارد آیین نامه ای
 • امکان تعریف ضرایب آیین نامه ای محاسبه طول مهاری قلابها Ldh (بند 25.4.3 ACI)
 • اضافه شدن گزینه Auto برای اضافه کردن ترازهای میان طبقه بصورت خودکار در صفحه Floors در قسمت Import (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • اضافه شدن قابلیت انتقال سقفها به Reference Planeها بصورت اتوماتیک
 • قابلیت انتخاب آرماتورهای سراسری بر مبنای ابعاد مقطع و جهت قرارگیری تیر در پلان تیر‌ریزی (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • امکان نمایش مقادیر اولیه از مدل عددی در کنار ستونها برای درک بهتر عملکرد نرم افزار
 • امکان جدا شدن ابعاد تیرها از نام آنها در پلان و قابلیت نمایش در میانه تیر
 • امکان تعیین محل Overlap آرماتورهای سراسری برای تیرها در ناحیه میانی دهانه
 • قابلیت انتخاب طول میلگردهای تقویتی (روشها: 1.تعریف گام برای رند کردن 2. جدول طولها) (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • امکان انتخاب از بین چند قطر مختلف برای تقویتیهای تیرها
 • امکان ترکیب دو قطر مختلف برای تقویتیهای تیرها (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • قابلیت تعیین حداکثر میزان مجاز کمتر بودن مساحت تقویتیها نسبت به مساحت مورد نیاز (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • امکان تنظیم قطر آرماتورهای گونه پیچشی در حالتی که نیاز به آرماتور طولی پیچشی وجود داشته باشد. همچنین امکان تنظیم برای درصد آرماتور پیچشی که در گونه میبایست قرار گیرد. و امکان استفاده نکردن از آرماتور گونه برای Torsional Rebar درصورتیکه آرماتور گونه نیاز نباشد.
 • خاموتگذاری فشرده در محل وصله پوششی در تیرها در سازه های ویژه (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • حذف نمایش اشتباه سنجاقیها در مقاطع تیرها در ناحیه میانی
 • اصلاح محاسبه فاصله خاموتگذاری تیرها یکبار فقط با آرماتور برشی ناشی از پیچش بدون درنظر گرفتن سنجاقی و بار دوم مجموع آرماتورهای برشی موردنیاز با خاموت دور پیچ و سنجاقی
 • امکان تعریف قطر سنجاقیها در تیر بصورت جداگانه نسبت به خاموتها (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • امکان تعریف سنجاقی و افزوده شدن ForceMinTiesNumber برای ناحیه میانی تیر (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • افزوده شدن نمایش سنجاقی برای ناحیه میانی تیر
 • افزوده شدن امکان ویرایش قطر سنجاقیها برای ناحیه کناری و میانی تیر
 • خاموتگذاری همانند کنار دهانه در محل اتصال تیر فرعی با اصلی (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • تبدیل Leader به استاندارد AutoCAD
 • اضافه شدن Lineweight به تنظیمات مربوط به Layers در Settings
 • قابلیت Replicate جابجایی تیرها در پلانهای تیر ریزی
 • قابلیت Replicate جابجایی دیوارها و المانهای مرزی در محیط ویرایش مقطع دیوار
 • دستور Move و Copy برای دیوارها و المانهای مرزی
 • بهبود دستور Move و Copy برای محیط ویرایش پلان ستونگذاری و تیرریزی
 • اضافه شدن Select All و Clear Selection و Invert Selection و Toggle Snap در محیط ویرایش پلانها
 • اصلاح و بازنویسی کد ترسیم و محاسبه آرماتورهای سراسری تیرها
 • امکان OffsetZ برای تیرها جهت نمایش تیر نیم طبقه در امتداد تیرهای اصلی با تعریف vertical offset برای دو طرف هر span بصورت جداگانه (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • قابلیت انتخاب شکل هاشور (Hatch) برای سطوح مختلف
 • بهبود نمایش هاشورها (Hatch) و قابلیت ترسیم هاشور برای محیط دایره‌ای
 • قابلیت نمایش تمام گریدها در پلانهای تیر‌ریزی
 • ترسیم ستون دایره ای در Isometric
 • اضافه شدن وصله مکانیکی و جوشی برای تیر
 • استراتژی جدید آرماتورهای پیچشی : برای آرماتورهای طولی پیچشی اول در Face قرار دهد و الباقی در Top و Bot و همچنین قابلیت تعریف قطر آرماتورهای پیچشی بصورت جداگانه در Face تیر
 • استفاده از سنجاقی بدون نیاز آیین نامه ای برای تامین ظرفیت برشی در تیرها و ستونها (تعریف 3 استراتژی مختلف برای انتخاب تعداد سنجاقیها) (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • اضافه شدن قابلیت تنظیم تعداد سنجاقی بصورت اختیاری همانند تیرها برای کنار و وسط ستونها بصورت جداگانه
 • تعداد حداکثر ردیفهای آرماتورهای سراسری و تقویتی Hint دادن از کاربر بگیرد
 • قابلیت تعریف Side Cover و Top&Bot Cover بصورت جداگانه در Import
 • قابلیت تعریف قطر سنجاقیهای ستونها هنگام Import (بصورت پیشفرض همانند قطر خاموتها) (این قابلیت فقط در نسخه پیشرفته نرم‌افزار فعال می‌باشد)
 • اصلاح الگوریتم زاویه چرخش ستونها

  

 

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید