با سپاس بیکران از خانواده کاربران امیدنگار بابت حمایت همیشگی، به اطلاع میرساند ویرایش 1.22.24 امیدنگار با قابلیتهای افزوده بر نسخه قبل به شرح زیر ارائه گردید:

 

این نسخه جدید بصورت رایگان به کاربران گرامی خانواده امیدنگار، ارسال میگردد.