افزایش توانمندی امیدنگار در تولید نقشه‌های اجرایی دیوار برشی

چاپ

ویرایش جدید امیدنگار در نسخه 1.21.15 نیاز کاربران گرامی را در تولید بهینه نقشه‌های اجرایی دیوار برشی برطرف میکند. ضمن تشکر بسیار بابت نقطه نظرات دریافتی از خانواده بزرگ کاربران امیدنگار، فهرست قابلیتها در ویرایش جدید بصورت زیر است:

این نسخه جدید بصورت رایگان به کاربران گرامی خانواده امیدنگار، ارسال میگردد.