در پاسخ به نیاز کاربران برنامه و با صرف تلاش مضاعف، قابلیت دریافت اطلاعات محاسباتی دیوار برشی و رسم تمامی نقشه های دیوار در پلان، نما و برش به صورت کاملا خودکار و بدون هیچ محدودیت شکلی برای دیوار برشی، به امیدنگار افزوده شد.

علاوه بر این در ویرایش جدید امیدنگار، برخی موارد تکمیلی نظیر آرماتورگذاری تیرهای کنسول، تیرهای مفصلی و تیرهای دارای اختلاف ارتفاع زیاد نیز منظور شده است.