با تشکر صمیمانه از خانواده بزرگ کاربران امیدنگار، ویرایش جدید برنامه با اعمال نظرات اصلاحی دریافتی از کاربران ارائه شد.

 

اهم موارد بهبود نسخه جدید ورژن 1.16.00 نسبت به نسخه‌های قبلی امیدنگار، عبارتند از:  

Read more